Årsavgiften för aktieägare är för 2019 bestämd till 16,900 kr och för anvisad medlem 19,900 kr.

Som medlem i Bro Hof Slott GC har du ett flertal förmåner såsom fria rangebollar, tillgång till träningsområden och reducerad greenfee för gäster i samma boll. Dessutom får man som medlem spela alla medlemstävlingar (länk) under säsongen.

I slottet har medlem tillgång till klubbrum samt gym. Medlem har 10 % rabatt i shop och restaurang via medlemskortet.

Nu har du möjlighet att köpa aktier i Bro Hof Slott. Priset är 120 000kr per aktie och räntefri finansiering erbjuds.
För mer information kontakta patric.wester@brohofslott.se