Lokala Regler 2024, The Castle Course

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan och här på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Pliktområden (Regel 17)
  a.  Det röda pliktområdet på höger sida uppe vid green på hål 1 som bara är definierat på en sida är oändligt
  b.  Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 15 som bara är definierat på en sida är oändligt
 2. Greener (Regel 13)
  a.  Undantag 2 till regel 11.1b gäller, med undantag för när en boll spelad från green olyckligtvis träffar:
      a.  spelaren
      b.  klubban som spelaren använde för att slå slaget eller
      c.  ett djur definierat som löst naturföremål (mask, insekt eller liknande djur som enkelt kan tas bort)
  Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
 3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
  a.  Områden markerade med vita pinnar med blå topp definierar gränsen för spelförbudzon
  b.  Nyplanterade inhägnade områden med svart plastnät och eller tryckimpregnerade stolpar spelförbudzoner. Dessa områden finns på hål 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13,14,15 och 16.
 4. Onormala banförhållanden (Regel 16)
  a.  Mark under arbete
      a.  Områden markerade med G.U.R skylt och avgränsande med rep eller vitmålad linje är onormala banförhållande (mark under arbete)
      b.  Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för onormala banförhållande (mark under arbete)
 5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
  a.  Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda
 6. Riktlinjer för speltempo
  a.  Ackumulerade speltider efter varje hål finns på scorekortet.
  b.  Maxtid för 18 håls spel 4h 3 min
  c.   Max 3 min för att leta boll
  d.  Paus vid HWH sker efter hål 9
 7.  Viltstängsel
   a. Viltstängsel runt golfbanan är out of bounds.

Beslutade av Bro Hof Golf AB 2023-01-01

 • Våra banor

  The Castle Course

  Är precis som The Stadium Course ritad av Robert Trent Jones Jr men har en helt annan karaktär. Banan är byggd med samma höga kvalitet fast är lite kortare och har smalare fairways. Banan har en växlande karaktär av park och skog med inslag av links-känsla. Bunkrarna är små och utmanande men det finns också stora waste areas som utmanar spelarna.

  Läs mer Boka tid