Lokala Regler 2024, The Stadium Course

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan och här på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Pliktområden (Regel 17)
  a.  Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 13 som bara är definierat på en sida är oändligt
 2. Greener (Regel 13)
  a.  Undantag 2 till regel 11.1b gäller, med undantag för när en boll spelad från green olyckligtvis träffar:
     a.  spelaren
     b.  klubban som spelaren använde för att slå slaget eller
     c.  ett djur definierat som löst naturföremål (mask, insekt eller liknande djur som enkelt kan tas bort)
  Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
 3. Speciella eller tvingade lättnadsförfaranden
  a.  Om en boll är i pliktområdet på hål 17, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet får spelaren som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen på hål 17. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
  b.  Områden markerade med vita pinnar med blå topp definierar gränsen för spelförbudszon.
  c.  Nyplanterade inhägnade områden med svart plastnät och eller tryckimpregnerade stolpar spelförbudszon. Dessa områden finns på hål 1, 3, 4, 5, 8, 9, och 12. 
 4. Onormala banförhållanden (Regel 16)
  d.  Mark under arbete
     1.  Områden markerade med G.U.R skylt och avgränsande med rep eller vitmålad linje är onormala banförhållande (mark under arbete)
     2.  Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för onormala banförhållande (mark under arbete)
 5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
  a.  Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda
 6. Riktlinjer för speltempo
  a.  Ackumulerade speltider efter varje hål finns på scorekortet.
  b.  Maxtid för 18 håls spel 4h10min
  c.  Max 3 min för att leta boll
  d.  Paus vid HWH sker efter hål 11
 7.  Viltstängsel
   a. Viltstängsel runt golfbanan är out of bounds.

Beslutade av Bro Hof Golf AB 2023-01-01

 • Våra banor

  The Stadium Course

  En utmanande lakeside-bana och känslan är verkligen att man beträder en golfarena, precis som namnet beskriver. Banan karaktäriseras av breda fairways, stora välplanerade bunkrar och mycket vatten. Banan kan spelas från fem olika tee och vinden är nästan alltid i spel.

  Läs mer Boka tid