Om Bro Hof Slott

På medeltiden fungerade Brogård, sedermera Bro Hof Slott, som kungsgård dvs. ett gods ägt av kungen eller statsmakten, där allmogen var skyldig att bidra med dagsverken samt bygga och underhålla hus. Senare ägdes och drevs gården av släkter som Rålamb, Funck, Ribbing, Cederhielm, Sparre och Reuterskiöld.

  • Slottets historia

    Brogårds historia sträcker sig tillbaka till medeltiden då egendomen fungerade som kungsgård d.v.s. ett gods ägt av kungen eller statsmakten. På dessa gods byggdes de största av statens jordbruksfastigheter där allmogen var skyldig att bidra med dagsverken samt bygga och underhålla hus. Meningen var att förse hovet med mat och förnödenheter.