Slottets historia

Brogårds historia sträcker sig tillbaka till medeltiden då egendomen fungerade som kungsgård d.v.s. ett gods ägt av kungen eller statsmakten. På dessa gods byggdes de största av statens jordbruksfastigheter där allmogen var skyldig att bidra med dagsverken samt bygga och underhålla hus. Meningen var att förse hovet med mat och förnödenheter.

1810, tillträder den grevliga släkten Sparre egendomen. Erik Josias Sparre blev känd som en mycket engagerad man i olika samhällsfrågor. Han var ledamot i riksdagen där han ständigt förde jordbrukarnas talan och ägnade mycket tid åt att utveckla järnvägsnätet i Sverige. Förutom Brogård ägde han det närbelägna Lejondal och flera andra gods. På grund av många samhällsåtaganden började egendomarna snart förfalla.

1886, ärvde dottern Louise Lejondal och sonen Johan Bro Gård som Johan Sparre blev Brogårds siste ägare ur denna släkt.

Greven och kammarherren Johan Sparre bestämde sig för att uppföra ett nytt Corps-de-logi då den gamla röda huvudbyggnaden i trä var förfallen. Den revs på 1870 talet.

1888, det nuvarande slottet uppfördes och fick ett tidstypiskt utseende i barockstil med inslag av empir. Arkitekt var Herman Holmgren som ritat bland annat Uppsala Universitetsbyggnad.

Under den aktive Johan Sparres tid blomstrade gården. Förutom framgångsrikt jordbruk drev han ett tegelbruk och ett mejeri. Han lät bygga bageriet som blev känt för den goda Brolimpan och satt i styrelsen för eldistributionsföreningen. Johan Sparre avled barnlös.

1938 ärvde hans systers dotterdotter Ebba Reuterskiöld, född von Rosen, Brogård.Ebba var gift med friherre Carl Reuterskiöld.

1968 sålde Ebba Reuterskiöld Brogård till KF som i sin tur arrenderade ut egendomen till nästa generation Reuterskiöld.

KF:s planer vid den tiden var att bygga ett centrallager samt anlägga livsmedelsindustrier. Planerna ändrades och endast centrallagret blev verklighet.

1968 -2001 drabbades gården av bristande underhåll och var i undermåligt skick.

2002 såldes till gården till Björn Örås.

2004 beslutade Upplands-Bro kommun om en ny detaljplan som innebar att en ny verksamhet kunde startas på Bro Gård. Bro Gård namnändrades till Bro Hof Slott för att bedriva golfanläggning samt hotell- och konferensverksamhet.

2007 öppnade The Stadium Course

2009 öppnade The Castle Course

2010-2013 och 2016 spelades Europa Tour tävlingen Nordea Masters.