Aktiemedlem

Klubbens målsättning är att inom några år endast ha aktieägare som medlemmar. Som aktiemedlem är du delägare i anläggning där samtliga medlemserbjudanden ingår. 

Aktiemedlemmar har förtur till vissa starttider i bokningsschemat.  Dessa förbokningsbara tider är 2st tider/h mellan kl 08:00-11:00. Tiderna som gäller är 08:00, 08:10, 09:00, 09:10 osv.  Om en tid inte blir bokad släpps tiden till övriga medlemmar och gäster 1h innan respektive starttid. Aktiemedlemmar kan boka in anvisade medlemmar, företagsmedlemmar och gäster.

Idag har Bro Hof Golf Aktiebolag 500 st aktieägare varav 100 st nya aktier såldes under hösten 2020 för ett värde av 150 000 kr.

Aktien kan köpas privat eller via bolag.

Som aktieägare får man dessutom ett omgående värde för sin aktie genom en lägre årsavgift än övriga medlemskap.

  • Medlem

    På Bro Hof Slott GC har vi en tydlig målsättning; att erbjuda en fulländad golfupplevelse i världsklass, varje dag.

  • Anvisad medlem

    Medlem som föreslås av aktieägare och spelar som årsmedlem i ett eller flera år enligt överenskommelse mellan aktieägare och anvisad medlem, gäller till och med säsongen 2023.

  • Företagsmedlem

    Som företagsmedlem får du inte bara ta del av klubbens ordinarie medlemserbjudande, du får också bli en del av det företagsnätverks som finns hos oss.