Aktiemedlem

Bro Hof Golf AB är verksam inom näringsgrenen Drift av golfbanor. Klubben Bro Hof Slott Golf Club bedriver sin verksamhet i aktiebolaget Bro Hof Golf AB. Bolaget hyr mark och byggnader av Bro Hof Slott AB, som ägs till 100% av Björn Örås.

År 2002 förvärvade Björn Örås fastigheten Bro Gård 1:88. 2004 antogs detaljplan för byggandet av två golfbanor på marken. The Stadium Course öppnade 2007 och tre år senare öppnades The Castle Course

Bro Hof Slott GC´s målsättning är att inom några år endast ha aktiemedlemmar. Som aktiemedlem är du delägare i anläggning där samtliga medlemserbjudanden ingår. 

ÅRSAVGIFTER 2022

  • Aktieägare 17 900 kr inkl. 6 % moms
  • Anvisat medlemskap 25 900 kr inkl. 6 % moms
  • Företagsmedlemskap 35 900 kr exkl. 6 % moms

Hur går det för Bro Hof Golf AB?

Bro Hof omsatte 41 miljoner kr 2020 med ett resultat på 6 miljoner efter avskrivningar.

Vid frågor om aktien eller upplägg:

Kontakt

 

Som aktieägare har du möjlighet att vid ett tillfälle under säsong boka in 16 personer där samtliga betalar reducerad greenfee. 

Aktiemedlemmar har förtur till starttider i bokningsschemat.  Dessa förbokningsbara tider är 2st tider/h mellan kl 08:00-11:00. Tiderna som gäller är 08:00, 08:10, 09:00, 09:10 osv.  Om en tid inte blir bokad släpps tiden till övriga medlemmar och gäster 1h innan respektive starttid. Aktiemedlemmar kan boka in anvisade medlemmar, företagsmedlemmar och gäster.

  • Anvisad medlem

    Medlem som föreslås av aktieägare och spelar som årsmedlem i ett eller flera år enligt överenskommelse mellan aktieägare och anvisad medlem, gäller till och med säsongen 2023.

  • Företagsmedlem

    Som företagsmedlem får du inte bara ta del av klubbens ordinarie medlemserbjudande, du får också bli en del av det företagsnätverks som finns hos oss.