Aktiemedlem

Bro Hof Slott AB

Bro Hof Golf AB är verksam inom näringsgrenen Drift av golfbanor. Klubben Bro Hof Slott Golf Club bedriver sin verksamhet i aktiebolaget Bro Hof Golf AB. Bolaget hyr mark och byggnader av Bro Hof Slott AB, som ägs till 100% av Björn Örås.

År 2002 förvärvade Björn Örås fastigheten Bro Gård 1:88. 2004 antogs detaljplan för byggandet av två golfbanor på marken. The Stadium Course öppnade 2007 och tre år senare öppnades The Castle Course

Bro Hof Slott GC´s målsättning är att inom några år endast ha aktiemedlemmar. Som aktiemedlem är du delägare i anläggning där samtliga medlemserbjudanden ingår. 

Golfspel omfattas av friskvårdsbidraget, d.v.s upp till 5000kr kan dras av från årsavgiften (beror på vilken förmån man har, från sin arbetsgivare). 

Hur går det för Bro Hof Golf AB?

Bro Hof Golf AB omsatte 49 miljoner kr 2022 med ett rörelseresultat på 3,5 miljoner efter avskrivningar.

Vid frågor om aktien eller upplägg:

Kontakt

Aktiemedlemmar har förtur till starttider i bokningsschemat.  Dessa förbokningsbara tider är 2st tider/h mellan kl 08:00-11:00. Tiderna som gäller är 08:00, 08:10, 09:00, 09:10 osv.  Om en tid inte blir bokad släpps tiden till övriga medlemmar och gäster 1h innan respektive starttid. Aktiemedlemmar kan boka in anvisade medlemmar, företagsmedlemmar och gäster.

  • Företagsmedlem

    Som företagsmedlem får du inte bara ta del av klubbens ordinarie medlemserbjudande, du får också bli en del av det företagsnätverks som finns hos oss.