Aktiemedlem

Bro Hof Golf AB är verksam inom näringsgrenen Drift av golfbanor. Klubben Bro Hof Slott Golf Club bedriver sin verksamhet i aktiebolaget Bro Hof Golf AB. Bolaget hyr mark och byggnader av Bro Hof Slott AB, som ägs till 100% av Björn Örås.

År 2002 förvärvade Björn Örås fastigheten Bro Gård 1:88. 2004 antogs detaljplan för byggandet av två golfbanor på marken. The Stadium Course öppnade 2007 och tre år senare öppnades The Castle Course

Bro Hof Slott GC´s målsättning är att inom några år endast ha aktiemedlemmar. Som aktiemedlem är du delägare i anläggning där samtliga medlemserbjudanden ingår. 

Den 1 september säljer Bro Hof Slott AB 100 aktier till Bro Hof Golf AB. 

Erbjudande

BRO HOF GOLF AB säljer 100 st aktier till ett pris av 180 000 kr/st.

Tilldelning bestäms efter datum då teckningsansökan inkommer till Bro Hof Golf AB.

Aktieägare får en omgående ”avkastning” på sin aktie genom en lägre alternativkostnad på årsavgiften.

ÅRSAVGIFTER 2022

 • Aktieägare 17 900 kr inkl. 6 % moms
 • Anvisat medlemskap 25 900 kr inkl. 6 % moms
 • Företagsmedlemskap 35 900 kr exkl. 6 % moms

FINANSIERINGSUPPLÄGG

Vi erbjuder räntefri avbetalning, där borgenären är Bro Hof Slott AB, och amortering sker då med 3 000 kr i månaden, i fem år.

Aktien kan köpas privat eller via bolag.

Golfspel omfattas av friskvårdsbidraget, d.v.s. upp till 5 000 kr kan dras av från årsavgiften (beroende på vilken förmån man har från sin arbetsgivare).

Som aktieägare får man dessutom ett omgående värde för sin aktie genom en lägre årsavgift än övriga medlemskap.

Hur går det för Bro Hof Golf AB?

Bro Hof omsatte 41 miljoner kr 2020 med ett resultat på 6 miljoner efter avskrivningar.

Vid frågor om aktien eller upplägg:

Kontakt

 

Som aktieägare har du möjlighet att vid ett tillfälle under säsong boka in 16 personer där samtliga betalar reducerad greenfee. 

Aktiemedlemmar har förtur till starttider i bokningsschemat.  Dessa förbokningsbara tider är 2st tider/h mellan kl 08:00-11:00. Tiderna som gäller är 08:00, 08:10, 09:00, 09:10 osv.  Om en tid inte blir bokad släpps tiden till övriga medlemmar och gäster 1h innan respektive starttid. Aktiemedlemmar kan boka in anvisade medlemmar, företagsmedlemmar och gäster.

 • Medlem

  På Bro Hof Slott GC har vi en tydlig målsättning; att erbjuda en fulländad golfupplevelse i världsklass, varje dag.

 • Anvisad medlem

  Medlem som föreslås av aktieägare och spelar som årsmedlem i ett eller flera år enligt överenskommelse mellan aktieägare och anvisad medlem, gäller till och med säsongen 2023.

 • Företagsmedlem

  Som företagsmedlem får du inte bara ta del av klubbens ordinarie medlemserbjudande, du får också bli en del av det företagsnätverks som finns hos oss.