Medlemskap Bro Hof Slott GC säsongen 2020

Aktiemedlem - Aktier säljs via klubben till priset 120 000SEK med möjlighet att finansiera köpet via räntefri avbetalning i 5 år.

Anvisad medlem - Medlem som föreslås av aktiemedlem och spelar som årsmedlem.

Junior 15-21 - Medlemmar födda mellan åren 1998-2004.

Ungdom under 15 - Medlemmar födda efter år 2004 med förälder som medlem i klubben.

I alla medlemskap ingår obegränsat spel på The Stadium Course och The Castle Course.

Företagsmedlemskap – Mer information hittar du här.

Årsavgifter i SEK säsongen 2020

Aktiemedlem                          16 900
Anvisad medlem                    21 900
Junior 15-21                              8 500
Ungdom under 15                   4 250

Medlemskapets innehåll

Som medlem i Bro Hof Slott GC spelar du obegränsat med golf på The Castle Course och The Stadium Course, erbjuds fria rangebollar, tillgång till träningsområden samt kan nyttja gym och omklädningsrum fritt. Du har även möjlighet att medverka på samtliga medlemstävlingar och kan erbjuda reducerad greenfee till dina gäster i bollen. För säsongen 2020 ingår P-plats och inträdesbiljett till Scandinavian Mixed varje tävlingsdag.

Aktiemedlemmar erhåller förtur till bokning av vissa speltider under säsongen. Fullständiga bokningsregler presenteras på hemsidan under våren 2020.

Aktieköp

Aktier säljs via Bro Hof Slott GC. Meddela ditt intresse till aktie@brohofslott.se så återkommer vi till Dig. Aktie kan förvärvas av privatperson eller via bolag.

Aktiemedlem som önskar överlåta aktie till ny medlem hänvisar klubben till de öppna marknadsplatser som finns tillgängliga. Vi hjälper till att administrera överlåtelsen och registrerar ny aktieägare som medlem när följande handlingar kommit oss tillhanda: Tidigare medlems aktieintyg med datum för överlåtelsen, nya köparens golf-id, undertecknat av köpare och säljare samt aktieägaravtal undertecknat av köparen.

Anvisad medlem

Medlem som föreslås av aktiemedlem och spelar som årsmedlem i ett eller flera år enligt överenskommelse mellan aktiemedlem och anvisad medlem, gäller till och med säsongen 2023. Aktiemedlem meddelar klubben om anvisning. Aktieägare som ej har anvisat en medlem och vill upplåta den rätten till klubben vänligen kontakta anvisad@brohofslott.se. Önskar du stå i kö till ett anvisat medlemskap, skicka in ditt golf-id och kontaktuppgifter till anvisad@brohofslott.se så kontaktar vi dig.

Junior 15-21

Medlemmar födda mellan åren 1998-2004.

Ungdom under 15

Medlemmar födda efter år 2004 med förälder som medlem i klubben.