Medlemskap Bro Hof Slott GC säsongen 2021

Aktieägare 
Anvisad medlem - Medlem som föreslås av aktieägare och spelar som årsmedlem.
Junior - 15-21 år
Ungdom - under 15 år
Företagsmedlemskap – Mer information hittar du här.

I alla medlemskap ingår obegränsat spel på The Stadium Course och The Castle Course.

Årsavgifter i SEK säsongen 2021

Aktieägare                               16 900
Anvisad medlem                    23 900
Junior 15-21 år                         8 500
Ungdom under 15 år             4 250

Medlemskapets innehåll

Som medlem i Bro Hof Slott GC spelar du obegränsat med golf på The Castle Course och The Stadium Course, erbjuds fria rangebollar, tillgång till träningsområden samt kan nyttja gym och omklädningsrum fritt. Du har även möjlighet att medverka på samtliga medlemstävlingar och kan erbjuda reducerad greenfee till dina gäster i bollen.

Anvisad medlem

Medlem som föreslås av aktieägare och spelar som årsmedlem i ett eller flera år enligt överenskommelse mellan aktieägare och anvisad medlem, gäller till och med säsongen 2023. Aktieägare meddelar klubben om anvisning. Aktieägare som ej har anvisat en medlem och vill upplåta den rätten till klubben vänligen kontakta maria.bengtsson@brohofslott.se. Önskar du  att bli anvisad medlem, skicka in ditt golf-id och kontaktuppgifter till maria.bengtsson@brohofslott.se så kontaktar vi dig.