KM 2021

Format: Slagtävling

KM spelas på båda banor med start på The Castle Course och avslutas på The Stadium Course. 

Dag 1: The Castle Course, starttider från 08:05                        
Dag 2: The Stadium Course, starttider från 08:00

Kontakt